Hej! Vi ser att du använder Internet Explorer och en äldre version än 7 och vi vill gärna att du slår ett slag i saken och uppgraderar till senaste Internet Explorer eller använder annan webbläsare,
som t ex Mozilla Firefox (nu i version 4).

Och varför det? Jo, för att främja utvecklingen av internet, helt enkelt. Med en nyare webbläsare kommer vi ett steg närmare framtiden.
Tack på förhand.
Mallbaserad, prisvärd design

Mallbaserad, prisvärd design

Med denna modell skapar vi din webbplats baserat på en av de mallar vi skapat för mindre företag. Du kan välja färger, logotype och innehåll. Detta för att vi ska kunna skapa en sida snabbt och kostnadseffektivt

 • Webb
 • Mobilwebb
9490 Kr
Vi analyserar, funderar och levererar

Vi analyserar, funderar och levererar

En design där vi utgår från dina kunders behov och dina affärskrav för att leverera precis rätt lösning till dig. Vi skapar de touchpoints som är rätt för din verksamhet oavsett om det är mobilappar, mobil webb eller webbdesign.

 • Mobil webb
 • Webbdesign
 • Appar
 • Webbshopp
Anpassad webbdesign

Anpassad webbdesign

När du behöver stöd i att anpassa sidan efter en okänd värld. Vi hjälper dig att analysera dina behov och skapar en design utifrån dessa.

Vår interaktionsdesigner Johan hjälper dig gärna med analys och förståelse av din kunds behov

 • Customer Experience
 • Utvärdering
 • Analys
3D animation

3D animation

Modellering av det du behöver få lite mer levande i den digitala världen.

 • 3D
 • Maya
 • Modellering
 • Animering
UX design

UX design

Användarupplevelsen är jätteviktig. Vi hjälper dig gärna med din konceptutveckling och skapande av idéer för hela ert kundmöte.

 • User Experience
 • Workshops
 • Idéstorm
 • Brainstormin